hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջոցառումների ցանկ

Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար`
տ.գ.դ., պրոֆ.  Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյան

1970 թ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում ստեղծվեց «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի» ամբիոնը: 1970-1980 թթ. ամբիոնի վարիչն է եղել տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Ա.Վ.Սահակյանը: 1973 թ. ամբիոնին կից ստեղծվեց հաշվիչ մեքենաների լաբորատորիա, որը համալրված էր էլեկտրոնային ստեղնային հաշվիչ մեքենաներով և պերֆորացիոն հաշվիչ տեխնիկայի կոմպլեկտով:
1978 թ. ձեռք բերվեց «Նաիրի-2» էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա, այնուհետև նաև «Նաիրի-3-2»:
1980 թ. մինչև 2009 թվականը ամբիոնի վարիչ է եղել տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, Բ.Հ. Շահնազարյանը: 2009 թ. հունիսից մինչև 2011 թ. դեկտեմբերն ամբիոնի վարիչ է եղել տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ` Հ.Զաքարյանը, 2011 թ. դեկտեմբերից մինչև 2012 թ. ապրիլին ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարն էր տ.գ.թ., դոցենտ Ա. Գալանտերյանը, 2012 թ. մայիսից ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է եղել պրոֆեսոր Բ. Շահնազարյանը: 2013-2016թթ. ամբիոնի վարիչ է եղել ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռ.Ն.Չիթչյանը, իսկ այժմ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է նշանակվել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյանը:

Ամբիոնի մասնագիտացված համա-կարգչային լաբորատորիան մշտա-պես համալրվում է գիտության և տեխնիկայի նվաճումներով:
1986թ. Բ. Շահնազարյանի ղեկա-վարությամբ ամբիոնին կից ստեղծվեց հաշվիչ կենտրոնը, շահագործման հանձնվեց երկպրո-ցեսորային «EC-1045» համակարգը (հաշվողական համալիր), ստեղծվեցին փակ հեռուստատեսային երեք լսարաններ, և ուսումնական գործընթացը դրվեց նոր, առավել բարձր մակարդակի վրա: Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ, 1987-2007թթ. տնտեսագիտական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար ամբիոնը կազմակերպել է «ԷՀՄ-ի օպերատորի» որակավորման կուրսեր, որում հետագայում ընդգրկվեցին նաև ճարտարագիտական ֆակուլտետի 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողները և շուրջ 20 տարիների ընթացքում պատրաստվել են ԷՀՄ-ի ավելի քան 4500 օպերատորներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում ամբիոնը կազմակերպել է դասախոսների 14 խմբերի համակարգիչներին տիրապետման համար որակավորման կուրսեր, ինչպես նաև ասպի-րանտուրա ընդունվողների համար քննության նախապատրաստման և ասպիրանտների թեկնածուական մինիմում հանձնողների համար դասընթացներ: 1980-1992 թթ. ամբիոնը սերտորեն համագործակցում էր Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Ուզբեկիստանի և միութենական նախկին հանրապետությունների առաջատար բուհերի համապա-տասխան ամբիոնների հետ: Այդ կապերի վերականգնումն այսօր ամբիոնի առաջնահերթ խնդիրներից է: 1998-2011թթ. ժամանակաշրջանում համակարգչային լսարանների թիվը հասցվել է մինչև 11, իսկ համակարգիչների քանակը` մինչև 106: 1997թ. ամբիոնը վերանվանվել է «Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների» ամբիոն: 2012թ. սկզբի տվյալներով ամբիոնում գործում են 9 համակարգչային լսարան թվով 80 համակարգիչներով, ամբիոնը սպասարկում է համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներն ու ֆակուլտետները, իսկ համապատասխան առարկաներն անցնում են գործնականում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողները: 2014 թվականի վերջում 2-րդ մասնաշենքի 405 լսարանը կահավորվեց թվով 24 նորագույն համակարգիչներով, պրոյեկտորով և էլեկտրոնային գրատախտակով: Տեղեկատվական տեխնոլոգիրաների կիրառումը դասապրոցեսը դարձրեց ուսանողների համար առավել արդիական և մատչելի: Ամբիոնի աշխատակիցները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց տպագրությանն են նախապատրաստում ինֆորմատիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մոդելավորման, մաթմեդոների բնագավառներում արդիական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մեթոդական ցուցումներ, ինչպես նաև նոր ուսումնական ծրագրեր և ծրագրային միջոցներ:
Այսօր ամբիոնի կոլեկտիվը ակտիվորեն մասնակցում է կրթության համակարգի բարեփոխումներին և բարելավման գործընթացներում Բոլոնիայի հռչակագրի սկզբունքներին համապատասխան: Ամբիոնում կատարվել են նաև որոշակի գիտահետազոտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքներն արտացոլված են ամբիոնի կոլեկտիվի անդամների հրատարակված ավելի քան 650 հոդվածներում, 16 մենագրություններում, բազմաթիվ բրոշյուրներում, հոդվածներում, գիտական զեկուցումներում և դասագրքերում, ինչպես նաև հեղինակային արտոնագրերում: Ամբիոնում մշակվել են բազմաթիվ տարաբնույթ կենսաբանական, ոռոգման, բնապահպանական, տնտեսական համակարգերի տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ, հետազոտվել և առաջարկվել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործման օպտիմալ մոդելներ, ինֆորմացիոն անվտանգության հիմնահարցերը և օպտիմալ նախագծման, հեռահար ուսուցման տեխնոլոգիաները:
Ամբիոնի բոլոր դասախոսները պարբերաբար անցնում են վերապատրաստման մասնագիտական կուրսեր հանրապետության համապատասխան բուհերում և արտասահմանում, իսկ որոշ դասախոսներ իրենք են դասավանդում մասնագետների վերապատրաստման կուրսերում:
Տեխնիկական առաջընթացի այսօրվա պայմաններում ամբիոնի ուշադրության կենտրոնում են եղել համակարգչային գրագիտության, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և համակարգերի առաջադեմ մեթոդների ներդրման և արդյունավետ օգտագործման հարցերը:
Դասախոսություններին և լաբորատոր պարապմունքներին զուգընթաց ամբիոնի դասախոսների կողմից աշխատանքներ են տարվել բոլոր մասնագիտությունների և կուրսերի ուսանողների հետ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյան - տ.գ.դ., պրոֆեսոր

 1. Շահնազարյան Բալաբեկ Հարությունի - տնտ.դոկտոր, պրոֆեսոր
 2. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի – տեխն.գ.թ. դոցենտ
 3. Գյուլումյան Սոս Միքայելի - ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 4. Սմբատյան Արմինե Ժորայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի - տնտ. թեկնածու, դոցենտ
 6. Կոսեմյան Սուրեն Էդուարդի - տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 7. Խուրշուդյան Արմեն Կորյունի - ֆիզմաթ.գ.թ. դոցենտ
 8. Դանիելյան Ազատ Խաչատուրի - ավագ դասախոս
 9. Մնացականյան Ջուլիետտա Ռուբենի - ավագ դասախոս
 10. Պողոսյան Գայանե Խաչիկի - ավագ դասախոս
 11. Ստեփանյան Աիդա Արսենի - դասախոս
 12. Պողոսյան Մարինա Հարությունի - դասախոս
 13. Մանուչարյան Դոնարա Վլադիմիրի - դասախոս
 14. Գրիգորյան Յուրա Միքայելի - դասախոս
 15. Մկրտչյան Կարեն Գագիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Շիրվանյան Նաիրա Վալերի - ասիստենտ
 17. Աֆյան Արմիկ Վլադիմիրի - ասիստենտ
 18. Ալեքսանյան Կառլեն Սաշիբեկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 19. Հովհաննիսյան Հայկանուշ Հայկի - ասիստենտ
 20. Փոթիկյան Մարինա Գառնիկի - ասիստենտ
 21. Հովակիմյան Նաիրա Միասնիկի - ասիստենտ
 22. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 23. Նալչաջյան Վահրամ Թորգոմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 24. Աթանեսյան Լիանա Արշավիրի - լաբորանտ
 25. Խաչատրյան Գայանե Ֆրունզեի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 26. Ծատուրյան Տաթևիկ Իմելսի - 1-ին կարգի լաբորանտ 

Դասավանդվող առարկաները
«Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում», «Տեխնոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորում», «Մաթեմատիկական մոդելավորում», «Ինֆորմատիկա», «Ինֆորմացիոն համակարգեր և տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հիմունքներ», «Մոդելավորում և տնտեսական համակարգերի վերլուծություն», «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և կապի միջոցներ», «Համակարգչային տեխնոլոգիաների և համակարգիչների կիրառումը ագրոբիզնեսում»:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 406 լսարան
Հեռ. (37412) 58 37 01, ներքին՝ 3-55, 2-37

 

«Վաճառքի և սպասարկման դպրոց» ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունվար 2017
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Գրանցվեք նորությունների համար

10