hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջոցառումների ցանկ

Ագրոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի

Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման նախկին ամբիոնը կազմավորվել է 1933թ.: Մի քանի տարի անց ամբիոնը վերանվանվեց տնտեսությունների կազմակերպման ամբիոն, ապա`գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման ու պլանավորման ամբիոն: 2004թ. գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման, արտադրության կառավարման և իրավագիտության հիմունքների ամբիոնների միավորմամբ կազմավորվեց ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնը, որի վարիչ ընտրվեց պրոֆ. Է.Ս. Ղազարյանը: 2008թ. սեպտեմբերին ամբիոնի կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվեց ագոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը:
Ամբիոնի պրոֆեսորները, դոցենտները և ավագ դասախոսները մեծ աշխատանք են կատարել բակալավրային ուսուցման մասնագետների պատրաստման համար առարկայական ծրագրերի կազմման ուղղությամբ: Ամբիոնում դասավանդվող բոլոր առարկաների համար (թվով 22) կազմվել են ներկայիս պահանջները բավարարող առարկայական ծրագրեր` հիմք ընդունելով նախօրոք կազմված ու հաստատված չափորոշիչները:
Ուսումնական և ուսումնամե-թոդական աշխատանքերի հետ մեկտեղ ամբիոնի դասախոսների գերակշիռ մասը կատարում է նաև ակտիվ գիտահետազոտական աշ-խատանք` զգալի ավանդ ներդնե-լով ագրարային տնտեսագիտու-թյան զարգացման գործում: 1980-1990 թվերին հանրապետության Արտաշատի, Աշտարակի, Վարդե-նիսի ու Սիսիանի նախկին շրջանների գյուղատնտեսական ձեռնարկություներում ներդրվել են դասախոսների կողմից արված մի շարք առաջարկություններ` աշխատանքի կազմակերպման առաջադիմական ձևերի (կոլեկտիվ կապալի), ներտնտեսային հաշվարկի, համախառն եկամուտից աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման, աշխատանքային ռեսուրսների և արտադրական ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ:
1991թ. հետո ամբիոնի դասախոս-ների գիտական ուսումնասիրու-թյունները ընդգրկում են գյուղում բարեփոխումների ու սեփականա-շնորհման, ագրարային քաղա-քականության կատարելագործ-ման, տնտեսվարման նոր ձևերի, կոոպերատիվների ստեղծման ու զարգացման, գյուղատնտեսության մեջ ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնական ուղղությունների, բուսաբուծական արտադրանք արտադրող և վերամշակող ձեռնարկությունների արտադրության կազմակերպման ու դրանց փոխհարաբերությունների կատարելագործման ոլորտները:
Դասախոսների կատարած գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների մասին 1171 հոդված է հրատարակվել նախկին Միության և մեր հանրապետության մասնագիտական հանդեսներում, գիտական տեղեկագրերում և պարբերական մամուլում: Անցած տարիներին ամբիոնի դասախոսները հրատարակել են 18 բրոշյուր և մենագրություն: Վերջին տարիներին ամբիոնում պաշտպանվել է 1 դոկտորական և 24 թեկնածուական ատենախոսություն:
Այժմ ամբիոնն ունի 14 ասպիրանտ ու հայցորդ, որոնցից 4-ը` Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Դավթյան Գերասիմ Վոլոդյայի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 2. Մարգարյան Լևոն Արամայիսի - գ.թ. պրոֆեսոր
 3. Ավետիսյան Սամվել Սերգեյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Դանիելյան Մաքսիմ Ավանեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Աբգարյան Վլադիմիր Հմայակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Բադալյան Մանվել Էդիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի - տ.գ.թ. դոցենտ
 8. Աղասարյան Լուսինե Արտյուշայի - տ.գ.թ., դասախոս
 9. Մակարյան Ռոբերտ Ասքանազի - դասախոս
 10. Տիգրանյան Նելլի Ոստանիկի - դասախոս
 11. Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 12. Դանիելյան Վահե Մաքսիմի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 13. Գևորգյան Հասմիկ Գրիգորի - ասիստենտ
 14. Գրիգորյան Նելլի Կորյունի - ասիստենտ
 15. Հովհաննիսյան Աշխեն Մնացականի - ասիստենտ
 16. Հովհաննիսյան Մարիաննա Էդուարդի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Նիկողոսյան Հայկանուշ Պանդուխտի - ասիստենտ
 18. Մելքումյան Ալիսա Հրաչիկի - ասիստենտ
 19. Դավթյան Ամալյա Արսենի - ասիստենտ
 20. Շահբազյան Անժելա Աշոտի - ասիստենտ
 21. Համբարձումյան Մարգարիտա Լևոնի - ասիստենտ
 22. Մարգարյան Մերի Արայիկի - ասիստենտ
 23. Սարգսյան Ծովինար Սարգսի - 1-ին կարգի լաբորանտ
 24. Փափազյան Անի Անդրանիկի - 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները
«Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում», «Անտառպուրա-կային տնտեսության կազմակերպում», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում», «Մելիորատիվ և ջրային տնտեսության կազմակերպում», «Արտադրության կազմակերպման հիմունքներ», «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հիմունքներ», «Մեքենաշինական արտադրության կազմակերպում», «Տրանսպորտային տնտեսության կազմակերպում», «Սննդի արտադրության կազմակերպում», «Կաշվի արտադրության և մորթու վերամշակման կազմակերպում», «Տարայի և փաթեթավորման արտադրության կազմակերպում», «ԱՊՀ զարգացման կանխատեսում և պլանավորում», «Աշխատանքի կազմակերպումը սննդարդյունաբերական ձեռնարկու-թյուններում», «Աշխատանքի կազմակերպումը ԱՊՀ-ի կազմակերպու-թյուններում», «Միկրոտնտեսագիտություն», «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ», «Ձեռնարկատիրական գործունեությունը ագրոբիզնե-սում», «Ագրոբիզնեսի հիմունքներ», «Միջազգային բիզնես», «Հողաշինարարական ձեռնարկությունների կազմակերպում»:

pdf_logo

2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I  մասնաշենք, 241 սենյակ
Հեռ. (37412) 56 00 12, ներքին՝ 2-78, 3-14, 3-87


 
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Ապրիլ 2017
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Գրանցվեք նորությունների համար

10